Undervisare

Tillbaka

Sofia Falkner

Advokat/Senior Associate, Hammarskiöld & Co.

Sofia Falkner är advokat specialiserad på konkurrensrätt och offentlig upphandling med särskilt erfarenhet från arbete med läkemedels- och medicintekniska bolag och regulatoriska frågor inom Life Science sektorn.