Undervisare

Tillbaka

Siv Marmstedt

Advokat och delägare, Mark-Andersch o Marmstedt advokatbyrå

Siv Marmstedt är advokat och driver egen advokatverksamhet med inriktning mot familjerätt och brottmål. Siv tog sin juristexamen vid Lunds universitet år 2001 och ekonomexamen vid Stockholms universitet år 2004 och har varit verksam som jurist i mer än 20 års tid och har tidigare tjänstgjort som jurist på Nordea, Ernst & Young och EF-koncernen.

Siv arbetar med alla familjerättsliga frågeställningar som ombud och i egenskap av boutredningsman och bodelningsförrättare men arbetar även med vårdnadsfrågor. Hon åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och försvarare samt som offentligt biträde och ställföreträdare i mål rörande LVU, LVM och LPT.