Undervisare

Tillbaka

Sirak Mogues

Sustainable Finance Specialist Debt Capital Markets, Handelsbanken

Sirak Mogues är specialist på hållbar finansiering och jobbar på Handelsbanken Debt Capital Markets. Som specialist stöttar Sirak Sveriges största fastighetsbolag med rådgivning av hållbarhets- och finansieringsfrågor. Rådgivningen innefattar både bank- och kapitalmarknadsfinansiering med frågor om regelverk, strategier, styrning, uppföljning och rapportering.

Med närmare tjugo års erfarenhet som konsult, affärs- och produktutvecklare, hållbarhetsexpert och certifierad energiexpert har Sirak stor kunskap i teknik, marknad och regelverk i fastighets- och energisektorn.

Han anlitas dessutom flitigt som föreläsare och kursledare inom hållbar finansiering, regelverk, hållbar fastighetsutveckling, energieffektivisering och miljöcertifiering av fastigheter.