Undervisare

Tillbaka

Sandra Kaznova

Advokat och Managing Partner, Advokatfirman Hammarskiöld & Co

Sandra Kaznova ansvarar för Hammarskiölds verksamhetsgrupp för Compliance and Investigations. Hon är specialist på tvistelösning och utredningar men har genom åren alltid kombinerat det med ett bolagsrättsligt intresse, särskilt fokuserat på bolagsstyrning, ansvar och anti-korruptionsfrågor.

Sandra har mångårig erfarenhet av att bedriva komplexa utredningar för företag, varav flera gränsöverskridande och bistår också flera stora företag som kontaktperson för visselblåsare. Sandra är medlem i ICC:s nationella kommitté för CR och anti-korruption och författare till flera artiklar om bolagsstyrning, antikorruption och utredningar. Sandra har också ett perspektiv som företagsledare, med stort intresse av organisation och ledarskap. Hon är en mycket uppskattad föreläsare och van diskussionsledare.