Undervisare

Tillbaka

Robert Jukic Karlsson

Advokat och partner, Lindahl Advokatbyrå

Robert Jukic Karlsson är specialiserad inom bl.a. entreprenadrätt och arbetar omfattande med särskild inriktning mot anläggningsentreprenader och mängdkontrakt.

Robert bistår löpande byråns klienter i alla skeden av entreprenader – under anbudsstadiet, utförandestadiet och vid ansvarsfrågor efter godkänd entreprenad.