Undervisare

Tillbaka

Rikard Stjernholm

Advokat och delägare, Advokatfirman Carler

Rikard Stjernholm är advokat och delägare i Advokatfirman Carler. Han har sedan år 2005 varit verksam vid advokatbyrå. Rikard Stjernholms kompetens och inriktning är fastighetsrätt och tvistlösning.

Han arbetar med entreprenader, transaktioner, bostadsrätt, fastighetsbildning samt servitut och nyttjanderätter. Inom dessa områden biträder han klienter vid förhandlingar, avtal och i domstol.