Undervisare

Tillbaka

Richard Engblom

Senior Associate

Richard Engblom, senior associate, är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende betaltjänster, krediter, värdepapper, kapitalförvaltning och AML. Richard har varit verksam inom området sedan 2015 och representerar ofta finansiella företag under tillsyn av Finansinspektionen, såsom kreditinstitut, betalningsinstitut och kapitalförvaltare i frågor som rör regelefterlevnad. Richard har tidigare arbetat vid Finansinspektionen och därefter innehaft rollen som Senior Legal Counsel vid ett kreditmarknadsbolag som erbjuder betalningslösningar till några av Nordens största e-handlare.