Undervisare

Tillbaka

Rebecca Gulding

Advokat,Different Advokat AB

Rebecca Gulding har en bakgrund som entreprenadjurist men är sedan några år tillbaka specialiserad på konsulträtt, kommersiella avtal och affärsutveckling för arkitekter och tekniska rådgivare. Rebecca har tidigare varit verksam på bl.a. AG Advokat (f.d. Andersson Gustafsson Advokatbyrå) där hon tillhandahöll byråns klienter rådgivning inom entreprenad- och konsulträtt samt biträdde vid avtalsförhandlingar, domstolsprocesser och skiljeförfaranden.

Hon har också varit bolagsjurist och försäkringsansvarig på arkitektkontoret Tengbomgruppen AB, vilket ger henne en gedigen kunskap om och förståelse för de särskilda utmaningar och möjligheter som uppstår inom en arkitektverksamhet. Idag arbetar Rebecca främst med kommersiella avtal för arkitekt- och teknikkonsulttjänster inom varierande segment, på uppdrag av både konsulter och byggherrar. Rebecca är också en uppskattad föreläsare. Förutom att hon frekvent anlitas som kurs- och workshopledare, talade hon också på Business Arena Stockholm år 2018.