Undervisare

Tillbaka

Rebecca Barzegar

Förhandlingschef/Head of negotiations, SVT Juridik

Rebecca Barzegar är jurist och arbetar som förhandlingschef på SVT med ansvar för SVT:s avtal och relationer med de svenska upphovsmanna- och medverkandeorganisationerna. Hon leder SVT:s strategiska arbete med rättigheter och SVT:s övergripande arbete inom upphovsrättens område, bl.a. på lagstiftningsområdet. Rebecca håller också löpande utbildningar internt på SVT i upphovsrättsliga- och avtalstillämpnings-frågor.