Undervisare

Tillbaka

Petrus Jarlsbonde

Head of M&A, Nefab

Petrus Jarlsbonde är Head of M&A på Nefab, en global förpackningkoncern. Petrus har erfarenhet av företagsledning genom roller som regionchef och VD. I grunden är han ekonom och började yrkeslivet som revisor och sedan ekonomichef. Arbete med affärssystem, inköp och produktionsplanering har gett en bred erfarenhet av företagsprocesser.