Undervisare

Tillbaka

Petrus Jarlsbonde

Executive Vice President, Mergers & Acquisitions, Nefab

Petrus Jarlsbonde är Executive Vice President, Mergers & Acquisitions på Nefab, en global förpackningkoncern. Petrus har erfarenhet av företagsledning genom roller som regionchef och VD. I grunden är han ekonom och började yrkeslivet som revisor och sedan ekonomichef. Arbete med affärssystem, inköp och produktionsplanering har gett en bred erfarenhet av företagsprocesser.