Undervisare

Tillbaka

Petra Selander

Handläggare, Naturvårdsverket

Petra är handläggare på Naturvårdsverket där jag arbetar med genomförandet av flera producentansvar och den nya lagstiftningen kopplat till den svenska implementeringen av EU:s engångsplastdirektiv som reglerar vissa engångsplastprodukter för att minska plastföroreningarna i vår miljö.