Undervisare

Tillbaka

Petra Herzfeld-Olsson

Professor i arbetsrätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

Petra Herzfeld Olsson är professor i arbetsrätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Petra har i forskning och undervisning intresserat sig en hel del för betydelsen av mänskliga rättigheter i arbetslivet.