Undervisare

Tillbaka

Peter Birgersson

Partner, Risk Advisory, Deloitte AB

Peter är informationssäkerhets-/IT-revisionsexpert och partner på Deloittes avdelning Risk Advisory. Hans huvudsakliga tekniska expertis är implementationer och gapanalyser av ISO27001/ISO27002, GDPR, Generella IT-kontroller (GITC), informationssäkerhet, PCI-DSS granskningar och projektutvärderingar.