Undervisare

Tillbaka

Peter Ardö

Chefsrådman vid mark- och miljödomstolen i Växjö

Peter Ardö är Chefsrådman vid mark- och miljödomstolen i Växjö. Han är tidigare särskild utredare i Miljöprövningsutredningen.