Om JUC

Undervisare

Tillbaka

Peter Algar

Advokat och partner, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

Peter ansvarar för Wesslau Söderqvist Advokatbyrås M&A-verksamhet i Göteborg och har lång erfarenhet av att företagsöverlåtelser och kapitalanskaffningar i främst privat miljö. Peter håller även regelbundet utbildningar och föreläsningar inom dessa områden. Peter har även erfarenhet av att hjälpa bolag i tillväxtfas med organisation, ägarledning och incitamentsprogram.