Undervisare

Tillbaka

Pernilla Norman

Advokat, delägare, doktorand, författare, Advokatfirman LexIT

Pernilla Norman är en framstående advokat och en nyckelfigur som delägare och grundare av Advokatfirman LexIT. Med över 25 års erfarenhet är Pernilla en av landets främsta inom sina verksamhetsområden. Hennes expertis sträcker sig över områden som EU- och konkurrensrätt, offentlig och privat upphandling, IT- och telekommunikationsjuridik inklusive dataskydd (GDPR), personuppgifts- och patientdatafrågor, offentlighet och sekretess samt avtalsrätt och avtalsförhandlingar.

Pernilla är doktorand i Europarätt med fokus på offentlig upphandling och konkurrensrätt vid juridiska institutionen på Stockholms universitet. Utöver detta är hon också kursledare och föredragshållare, och hennes breda kunskap inom rättsliga områden gör henne efterfrågad som en respekterad expert inom branschen.