Undervisare

Tillbaka

Per Molander

Advokat, Per Molander Advokat AB

Per Molander är advokat och har arbetat i miljörättsgruppen vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå i mer än 30 år och har därigenom mångårig och omfattande erfarenhet av att vara sökandeombud i tillståndsprövningar. Vid årsskiftet 2022/23 övergick han i egen advokatverksamhet och ägnar sig numera åt mer strategiskt inriktad miljörättslig rådgivning, såsom exempelvis styrelseuppdrag, expertstöd och bollplank till företagsledningar, second opinions etc.