Undervisare

Tillbaka

Per Bonnevier

Nätchef, Norrenergi

Per Bonnevier är energiingenjör och arbetar som Nätchef hos Norrenergi. Han har tidigare arbetat som projektchef, projektledare samt konstruktör. Numera ligger hans arbetsfokus på förvaltning av befintliga anläggningar under mark som ägs och handhas av Norrenergi.

Per arbetar med allt från att se över befintliga processer och avtal, samt att utveckla olika arbetsmetoder. Avdelningen som han leder utför all byggnation av värme och kyla i ledningar samt förvaltning.