Undervisare

Tillbaka

Peder Grandinson

Partner, Hammarskiöld & Co

Peder Grandinson, som varit verksam på Hammarskiöld & Co sedan år 2002, har omfattande erfarenhet av privat och publik M&A, aktiemarknadsrätt och börsrätt. Han har varit rådgivare till svenska och utländska klienter i samband med komplexa offentliga uppköpserbjudanden, privat M&A, omstruktureringar, apportförvärv, nyemissioner och andra kapitalanskaffningar, publika obligationer, aktieuppdelning, utdelningar, informations- och insiderfrågor, bolagsstyrning och tillsynsfrågor. Peder har även arbetat på Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, New York.