Undervisare

Tillbaka

Patrik Södergren

Jur. dr, rådman.

Patrik Södergren är född 1965. Jur. kand. 1997. Disputerade 2009, huvudsakligen i civil- och förvaltningsprocessrätt. Mångårig erfarenhet av undervisning i juridik, främst processrätt och EU-rätt. Flerårig erfarenhet som ledamot i hovrätt samt som rådman vid mark- och miljödomstol. Sedan 2014 rådman vid Förvaltningsrätten i Umeå. Medförfattare till Lexino-kommentarerna till förvaltningsprocesslagen och lagen om allmänna förvaltningsdomstolar.