Undervisare

Tillbaka

Oskar Frankki

Advokat och Partner, Advokatfirman Delphi

Oskar arbetar sedan över 15 år med entreprenadrätt och han ansvarar för Delphis entreprenadrättsgrupp. Oskar är van att hantera de juridiska frågor som uppkommer i entreprenadens olika skeden och han har stor erfarenhet från rollen som ombud i byggtvister vid allmän domstol och i skiljeförfarande.