Undervisare

Tillbaka

Oscar Sörbrand

Associate, Maqs Advokatbyrå

Oscar Sörbrand arbetar huvudsakligen i alla typer av kommersiella tvister, både i domstolar och skiljenämnder, med särskild erfarenhet av frågor kopplade till större bygg- och anläggningsentreprenader. Oscar bistår även i konsult-frågor och ger löpande rådgivning både innan och under byggprojekt.