Undervisare

Tillbaka

Olle Kullinger

Advokat och delägare, Advokatfirman Nordia

Olle Kullinger är advokat och delägare vid Advokatfirman Nordia. Olle är specialiserad inom affärsrelaterad straffrätt, och arbetar med såväl rådgivning till företag som processombud. Han har anlitats för rådgivning av en stor mängd företag i frågor med straffrättslig anknytning och har medverat i ett flertal mycket omfattande rättegångar angående ekonomisk brottslighet, bl.a. Teliamålet, HQ-målet och flera andra uppmärksammade mål.