Undervisare

Tillbaka

Nina Allard

Bolagsjurist, Wallenstam AB

På Wallenstam har Nina Allard bl.a. det övergripande ansvaret för koncernens alla nyttjanderättsliga frågor med särskilt fokus på kommersiell hyra och hon ansvarar även för att tillgodose koncernens interna utbildningsbehov inom området.