Om JUC

Undervisare

Tillbaka

Nils Elner

Senior,associate,Harvest,Advokatbyrå AB,

Nils,Elner, senior,associate,är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende betaltjänster, krediter, kapitalförvaltning,och,AML. Nils har varit verksam inom området sedan 2016 och representerar ofta finansiella företag under tillsyn av Finansinspektionen, såsom betalningsinstitut, kreditinstitut och fondförvaltare i frågor som rör regelefterlevnad.,Nils har innehaft rollen som Senior,Compliance,Officer vid en av Europas största betaltjänstleverantörer.,

Under 2022 håller Nils en kurs,i Betaltjänster och,fintech hos JUC.