Undervisare

Tillbaka

Nils Elner

Senior Associate Harvest, Advokatbyrå AB

Nils Elner är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende betaltjänster, krediter, kapitalförvaltning och AML.

Nils har varit verksam inom området sedan 2016 och representerar ofta finansiella företag under tillsyn av Finansinspektionen, såsom betalningsinstitut, kreditinstitut och fondförvaltare i frågor som rör regelefterlevnad.

Nils Elner har innehaft rollen som Senior Compliance Officer vid en av Europas största betaltjänstleverantörer.