Undervisare

Tillbaka

Niklas Selberg

Docent i civilrätt och universitetslektor, Lunds universitet

Niklas Selberg är docent i civilrätt och universitetslektor vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Selbergs forskning handlar bl.a. om den rättsliga regleringen av arbetsmarknaden och relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare, samt arbetskraftsmigration, arbetsmiljö och diskriminering. Ett särskilt forskningsintresse avser rättssystemet i relation till den s.k. gig-ekonomin, automatisering, algoritmer och robotisering. På juristprogrammet undervisar Selberg bl.a. i olika arbetsrättsliga ämnen, bolagsrätt samt juridisk teori och metod.