Undervisare

Tillbaka

Niklas Holm

Projektchef, Serneke

Niklas arbetar sedan över 15 år med byggprojekt på både entreprenör- och beställarsidan. Niklas är van att hantera juridiska frågor i olika skeden i entreprenaden och stor erfarenhet i bevissäkring och tvisteförhandling. Niklas har även stor erfarenhet av förhandlingsteknik.