Undervisare

Tillbaka

Niklas Beckman

Arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv

Arbetar med nationell och internationell arbetsrätt. Rådgivning till medlemsorganisationer och medlemsföretag samt att föra fram Svenskt Näringslivs åsikter i dessa frågor.