Undervisare

Tillbaka

Niklas Alvestrand Körling

Advokat och partner, Wistrand Advokabyrå

Niklas Alvestrand Körling är specialiserad inom finansiering, finansiell omstrukturering och insolvensärenden. Han har omfattande erfarenhet av såväl svenska som gränsöverskridande insolvensförfaranden och rådgivning avseende rekonstruktion, insolvens och borgenärsskydd. Niklas biträder regelbundet som ombud och utses som rekonstruktör, förvaltare och likvidator i företagsrekonstruktioner, konkurser och likvidationer inom ett flertal olika branscher.

Han har särskild erfarenhet av större insolvensärenden, då ofta med pågående drift och även avseende tung industri där hela eller delar av verksamheten kan fortsätta. Niklas är styrelseledamot i TMA Sverige och styrelsesuppleant i REKON (Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet) i Stockholm samt IFFR. Vidare har Niklas ett särskilt intresse av internationella obeståndsfrågor som Country Coordinator för Sverige inom INSOL Europe samt tidigare medlem av Insol Europes Council samt EU Kommissionens Expert grupp avseende Cross-border Insolvency.