Undervisare

Tillbaka

Niclas Widjeskog

Litigation, Arbitration & Investigations Partner, Linklaters

Niclas Widjeskog är ansvarig för Linklaters nordiska verksamhet inom tvistelösning och har stor erfarenhet av såväl domstolsprocesser som nationella och internationella skiljeförfaranden liksom regulatoriska frågor. Han har en mastersexamen i tvistelösning från Harvard Law School och har under sin tid på Linklaters även arbetat på Linklaters kontor i London och New York.