Undervisare

Tillbaka

Natali Engstam Phalén

Specialist Counsel och advokat, Advokatfirman Lindahl

Natali Engstam Phalén är specialist inom området för compliance, med särskilt fokus mot antikorruption. Innan Natali anslöt till Lindahl var hon generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM) och verkade dessförinnan som advokat. Hon har gedigen kunskap om vilka compliance-risker som organisationer möter och hur dessa ska hanteras. Hennes erfarenhet inkluderar bland annat utredningar för företag och organisationer där det har förekommit misstankar om korruption, upprättande av complianceprogram och visselblåsningsystem samt genomförande av due diligence utifrån korruptionsperspektiv.

Natali är en erfaren föreläsare och utbildare inom antikorruption och har frekvent anlitats som expertkommentator. Hon har också varit delaktig i ett stort antal projekt för att ta fram stödmaterial inom antikorruption, däribland IMM:s Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden).

Natali är medförfattare till boken Mutbrott som frekvent refereras till av domstolar i mål rörande mutbrott (även Högsta domstolen).