Undervisare

Tillbaka

Morvarid Dorkhan Nilsson

Advokat och partner,MAGNUSSON Advokatbyrå?

Morvarid Dorkhan Nilsson är delägare och leder Magnussons grupp för offentlig upphandling i Sverige. Hon har mycket god erfarenhet från offentlig rätt och hennes huvudsakliga verksamhetsområde är offentlig upphandling, ett rättsområde som hon fick ett växande intresse för under sin domarkarriär med början 2002 då hon handlade flera mål inom offentlig upphandling. Morvarid är även verksam inom rättsområdena konkurrensrätt och kommersiell avtalsrätt. Inom offentlig upphandling ger Morvarid råd till såväl svenska och internationella företag som statliga och kommunala verksamheter under hela upphandlingsprocessen, vilket omfattar bl.a. följande förberedelser;. val av upphandlingsförfarande och upprättande av annons, granskning och upprättande/bearbetning av förfrågningsunderlag och annan upphandlingsdokumentation, granskning och upprättande/bearbetning av anbudshandlingar, rådgivning och biträde i samband med utvärdering av anbud, stöd i strategiska överväganden i samband med förhandlingar, biträde vid överprövningar och skadeståndsmål med lång erfarenhet inom bl.a. områden såsom läkemedel, sjukvård, transport samt försvar och säkerhet mm.

Morvarid är rekommenderad i rättsområdet offentlig upphandling av oberoende juridiska utvärderande publikationer som The Legal 500 EMEA 2016 och Chambers Europe 2017. Chambers Europe 2017 uppgav att klienter uppskattar att: “She quickly comes to an understanding as to what the root of the issue is for clients and communicates what possible outcomes we can expect”.