Undervisare

Tillbaka

Mikael Westin

Advokat, Foyen Advokatfirma

Mikael Westin, advokat och partner vid Foyen advokatfirma. Han arbetar till stor del med miljöjuridik och tillståndsprocesser. Westin har tidigare arbetat som avdelningschef på ett dotterbolag till Vattenfall AB, Swedpower. Avdelningen arbetade med tillståndsansökningar, MKB, miljö och teknikutredningar m.m. både i anslutning till miljömål och som självständiga uppdrag. Westin har även arbetat på universitet och inom domstolsväsendet.