Undervisare

Tillbaka

Mikael Wahlgren

VD & juridisk rådgivare, Linton & Wahlgren ,

Mikael Wahlgren är en 54-årig jurist som, under 25 år, arbetat som chefjurist i tio år hos Alfa Laval samt som bolagsjurist hos ett antal multinationella företag (dvs Skanska, ABB, Rolls-Royce och NCC).

Sedan 2016 driver han sin egen juridiska konsultverksamhet i vilken han agerar som senior juridisk rådgivare åt ett antal bolag samt deras bolagsledningar och styrelser. I denna roll säkerställer Mikael att uppdragsgivaren får relevant juridiskt stöd samt fattar de strategiska beslut och har rätt riskmedvetenhet avseende den juridiska frågan, varigenom han även säkerställer att uppdragsgivarens kommersiella intressen tillvaratas på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt i t.ex. en avtalssituation eller vid hanteringen av en tvist. Hans erfarenhet av svensk- och internationell affärsjuridik ligger främst inom entreprenad-, infrastruktur-, kraft-, export-, Life Science och tillverkningsindustrin.

Han är även anlitad internationellt som skiljedomare och medlare. Mikael är CEDR ackrediterad medlare, Oxford Process/CEDR certifierad medlare för internationella konflikter och fredsmäkling, FICM-MCN ackrediterad (Representaive Neutral) samt Barrister vid Inner Temple (icke praktiserande). Han är medlem i International Council for Commercial Arbitration (ICCA), Swiss Arbitration Association (ASA), International Chamber of Commerce (ICC), the London Court of International Arbitration (LCIA), Svenska Skiljedomsförbundet (SAA), Federation of Integrated Conflict Management (FICM-MCN),Södra Sveriges handelskammare och industrins Skiljedomsinstitut samt Skiljedomsföreningen i södra Sverige.

Slutligen så har Mikael varit och är styrelseordförande samt styrelseledamot i ett antal bolag, av vilka några är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Han föreläser dessutom vid Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet samt svenska och internationella konferenser.