Undervisare

Tillbaka

Mikael Satama Granberg

Advokat och Partner, MAQS

Mikael Satama Granberg är advokat och partner på MAQS Advokatbyrå. Mikael ansvarar för MAQS branschområde Digital Business och bistår regelbundet företag i frågor rörande teknik och digitalisering med fokus på IT- och teknikrelaterade projekt, outsourcing och användning av AI. Mikael håller regelbundet föredrag och utbildningar inom AI och digitalisering, och har också medverkat i bl.a. poddar och tidskrifter rörande AI.

Mikael Satama Granberg har stor erfarenhet av juridisk rådgivning kopplat till molntjänster, licensiering och integritets- och informationssäkerhetsfrågor och styrande regelverk. Mikael har medverkat vid många teknikdrivna förvärv och transaktioner och arbetade under flera år som bolagsjurist inom IT-sektorn, och har inte minst därigenom god förståelse för de strategiska och affärsmässiga överväganden som krävs i samband med digitalisering i verksamheter