Undervisare

Tillbaka

Mikael Beanier

Advokat och ägare, Beanier advokatbyrå

Mikael Beanier är advokat med särskild inriktning på ekonomisk familjerätt. Han har sedan 2003 arbetat med ekonomisk familjerätt med inriktning på bodelning och arvsrätt.

Mikael har mångårig erfarenhet att verka som bodelningsförrättare och boutredningsman, samt arbetat med generationsskiften bl.a. på Swedbank under år 2003-2008.

Han har även bakgrund som verksjurist på Lantmäteriverket med fastigheter som specialitet, samt genomfört föredrag om generationsskiften inom Handelsbanken år 2016 och framåt.

Mikael Beanier innehar idag ett kontor i
samverkan med två advokatkollegor i centrala Stockholm.