Om JUC

Undervisare

Tillbaka

Mikael Beanier

Advokat och ägare, Beanier advokatbyrå

Mikael Beanier är advokat med särskild inriktning på ekonomisk familjerätt. Han har sedan 2003
arbetat med ekonomisk familjerätt med inriktning på bodelning och arvsrätt. Mikael har mångårig
erfarenhet att verka som bodelningsförrättare och boutredningsman. Han innehar ett kontor i
samverkan med två advokatkollegor i centrala Stockholm.