Undervisare

Tillbaka

Michael Hellner

Professor i internationell privat- och processrätt, Stockholms universitet

Michael har vid sidan om sin akademiska karriär arbetat vid Justitiedepartementet i tio år, både som anställd och som konsult, och har deltagit som svensk förhandlare inom EU och Haagkonferensen för internationell privaträtt. Bland annat har han deltagit i förhandlingarna i EU om EU:s underhållförordning och i Haagkonferensen om 2007 års Haagkonvention om indrivning av underhållsbidrag med tillhörande protokoll om tillämplig lag för underhållsförpliktelser. Han har deltagit som expert i flera utredningar och ledde utredningen om EU-bodelning.