Undervisare

Tillbaka

Max Ahlgren

Advokat och Delägare,Fria Advokater

Max Ahlgrens inriktning är brottmål inklusive ekobrottmål (försvararuppdrag och uppdrag som målsägandebiträde) och civilrätt. Mellan åren 2004-2006 tjänstgjorde han som tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt. Därefter arbetade han vid processavdelningen på advokatfirman Wistrand fram till 2008 för att därefter påbörja sin anställning vid advokatfirman Silbersky där han blev delägare 2012. Delägare i Fria Advokater sedan 2013. Han arbetar huvudsakligen med brottmål och håller regelbundet kurser.