Undervisare

Tillbaka

Mats Malmberg

Nordisk Affärsområdeschef för Cyber Security Strategy på Accenture

Mats arbetar med strategiska och taktiska informations- och cybersäkerhetsfrågor. Han och hans team hjälper företag och organisationer att strukturera och bygga upp sin motståndsförmåga mot Cyberhot och att efterleva legala krav inom säkerhetsområdet.