Undervisare

Tillbaka

Martin R. Leopardi

Lärare och forskare, Stockholms Universitet

Martin R. Leopardi är lärare och forskare i folkrätt knuten till bland annat Stockholm Centre for International Law and Justice (SCILJ) vid Stockholms universitet. Han disputerade 2019 över en avhandling i folkrätt som behandlar frågor om bland annat tolkning av internationella överenskommelser. Martin har även praktisk erfarenhet av internationella förhandlingar och myndighetsarbete med frågor om internationella överenskommelser