Undervisare

Tillbaka

Martin Jedestav

Research Assistant, Uppsala universitet

Martin Jedestav avlade 2021 masterexamen i retorik vid Uppsala universitet. Sedan dess har han jobbat både i den akademiska och privata sfären. Han skrev sin masteruppsats om erkännandens övertygande krafter i rättegångar och har efter det fortsatt forska om den juridiska retoriken. Hans pågående forskning fokuserar på hur personbeskrivningar under rättegångar påverkar hur bevis tolkas. Han har även nyligen skrivit om hur viktig stämningen i ett rum är för att argument ska mottas korrekt.

Med fokus på historieberättande som grunden för den juridiska retoriken ger Martin Jedestav en unik träning i retorik som alla jurister har användning av. Vidare arbetar Martin åt Uppsala universitet inom det skandinaviska retorikprojektet Norden og Verden.