Undervisare

Tillbaka

Markus Cartas-Johansson

Senior Legal Counsel, Science for Life Laboratory (SciLifeLab)

Markus Cartas-Johansson har arbetat som bolagsjurist i internationella bolag i 25 år i roller som chefsjurist och compliancechef inom bland annat läkemedelindustrin och medicinteknik. Markus arbetar idag för SciLifeLab, en av norra Europas största forskningsinfrastrukturer, där han ansvarar för forskningsjuridiska frågor inom det molekylärbiologiska området, vilket innefattar både avtalsförhandlingar med industri, hälsovård och akademi på global nivå.