Undervisare

Tillbaka

Maria Stenström

Ansvarig Mobilitetsfrågor, 2030 Sektretariatet

Maria Stenström har mer än 20 års erfarenhet av kunddriven, hållbar affärsutveckling i olika ledande befattningar i både privat och offentlig sektor. Karriären började direkt efter civilingenjörsexamen på Göteborg Energi AB där hon drev flera affärsutvecklingsprojekt och bildade bland annat FordonGas Sverige AB.

Därefter har Maria Stenström haft olika exekutiva befattningar inom energi-, stadsutvecklings- och transportsektorn, där hon drivit många förändringsresor. Uppdragen har omfattat affärsutveckling, digital transformation och organisationsutveckling. Maria har ett stort engagemang för hållbarhets- och samhällsutvecklingsfrågor och en stark vilja att göra skillnad på riktigt.