Undervisare

Tillbaka

Maria Rommerud

Partner, Argum

Maria Rommerud är jurist på Argum i örebro. Maria har sin bakgrund på LRF Konsult där hon bland annat arbetade med utbildningsverksamheten inom generationsskiftesfrågor. Maria är sedan 19 år verksam jurist huvudsakligen med rådgivning i ärenden som har sin inriktning mot den ekonomiska familjerätten, generationsskiften, företagsöverlåtelser samt med där i anslutande skatt-och civilrättsfrågor som berör fastighetsägaren och andra företagare samt en erfaren föredragshållare. Hon är tillsammans med kollegor författare till boken Generationsskiften och blandade fång.