Undervisare

Tillbaka

Maria Caneman

Head of Debt IR and Ratings, Nordea

Maria Caneman har lång erfarenhet av bank och finans med en bakgrund i aktiemarknaden, sedan 2018 på Nordea Investor Relations, ansvarig för Debt and Ratings. Maria fokuserar främst på skuldinvesterare, kreditratings och ESG ratings samt rapportering till marknaden. Maria arbetar även mycket med hållbarhetsfrågor, bland annat som en del av bankens Sustainable Funding Committee vilken driver och utvecklar ramverket för gröna och andra hållbarhetsinriktade skuldinstrument.