Undervisare

Tillbaka

Maria Bruder

Advokat & Partner, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB

Maria Bruder är specialist på immaterialrätt med särskild fokus på upphovsrätt och varumärkesrätt. Maria är även specialist inom marknadsföringsrätt. Innan Maria anslöt till Westerberg & Partners var Maria verksam,som rådman på Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen samt,justitiesekreterare på Högsta domstolens immaterialrättsavdelning. Maria har också varit verksam som advokat på annan advokatbyrå. Maria har stor erfarenhet av att företräda klienter i immaterialrättsliga tvister samt att ge råd avseende juridiska och strategiska aspekter inom immaterialrätt och marknadsföringsrätt.