Undervisare

Tillbaka

Marek Keller

Advokat, Wistrands Advokatbyrå

Marek Keller är specialiserad på insolvensrätt och tvistlösning och bistår klienter med rådgivning avseende frågor som förekommer i företag med ekonomiska problem. Han verkar även regelbundet som ombud i samband med tvistlösning inom olika branscher och verksamhetsområden. Han har nyligen doktorerat vid Uppsala universitet och han disputerade med en avhandling benämnd ”Konkurs och process” i våras. Marek har också undervisat i bl.a. sakrätt vid universitet och är även konkursförvaltare.