Undervisare

Tillbaka

Marcus Isgren

Ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Mångårig erfarenhet inom konsumenträtt och avtalsrätt. Tidigare domare vid Södertörns tingsrätt.