Undervisare

Tillbaka

Marcus Arvidsson

Associate, Wigge & Partners Advokat

Marcus Arvidsson är Associate inom Wigge & Partners arbetsgrupp för Alternativa investeringar och fondetablering. Han bistår vid upprättande av fond/investeringsavtal och andra kommersiella avtal och bolagsrättsliga dokument. Han bistår även vid rättsutredningar och andra regulatoriska frågor inom området.