Undervisare

Tillbaka

Marcus Appeltofft

Biträdande jurist,ansvarig,specialist,för,Cyber Desk och verksamhetsområdet GDPR & Dataskydd,Norelid Advokatbyrå

Marcus Appeltofft biträdande jurist ansvarig specialist för Cyber Desk och verksamhetsområdet GDPR & Dataskydd på Norelid Advokatbyrå.

Marcus Appeltofft är särskilt specialiserad inom GDPR, dataskydd och integritetsskydd. Marcus har biträtt såväl stora multinationella företag som mindre lokala företag,med proaktivt arbete inom allehanda,dataskyddsfrågor.

Marcus bistår regelbundet advokatbyråns klienter,i,arbetet med att hantera uppkomna personuppgiftsincidenter och cyberattacker,där han projektleder incidentresponsen och koordinerar med andra specialistkonsulter inom,exempelvis, IT, PR samt,krishantering. Vid mer omfattande incidenter ansvarar Marcus även för kontakter och samordning med utländska experter.

Marcus har genom åren deltagit i den allmänna debatten kring dataskydd och säkerhetsfrågor bland annat genom att hålla,webbinarier,och seminarier, gästa podcasts och,delta i paneldebatter. Marcus är även ledamot i ICC Sveriges kommitté för digital ekonomi.